strong protest

kabul edilmemesinden dolayı bir senedin protesto su kuvvetli protesto
şiddetli itirazda bulunmak Fiil