1. İsim, Hayvan Türleri hippopotamus
  2. İsim, Biyoloji hippo (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
hippopotamus

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Afrika’daki büyük nehirlerde yaşayan, derisi sert, ... iri ve ağır hayvan