summary conviction

  1. jürisiz yapılan muhakeme sonucunda verilen mahkûmiyet kararı
  2. jürisiz yapılan muhakeme sonunca verilen mahkumiyet kararı