1. İsim, Ekonomi arz
 2. İsim ikmal
 3. esnek /elâstkî bir şekilde, kolayca eğilip bükülebilecek tarzda, kendini duruma uydurarak.
 4. İsim
  supply with: sağlama(k), temin/tedarik etme(k).
  to supply someone with something = supply something
  to someone: birine bir şeyi temin/tedarik etmek, sağlamak, bulmak.
  to supply someone clothing. to supply a community with electricity.
 5. İsim tatmin etme(k), telâfi etme(k), yerini doldurma(k).
 6. İsim ihtiyacı karşılama(k).
 7. İsim bir makamı işgal etme(k).
 8. İsim mevcut (mal), stok, depoda/kullanılmaya hazır bulunan miktar.
  supply and demand: arz ve talep.

  be in short supply: kıt olmak.
  a city's water supply.
 9. İsim, Askerlik2 ikmal, iaşe.
  supply by air: havadan ikmal.
  supply column: iaşe kolu.
  supply officer:
  ikmal subayı.
  supply road: ikmal yolu.
  supply section: ikmal şubesi.
  supply train/vessel: ikmal treni/gemisi
 10. İsim
  supplies: erzak, gereç, levazım, malzeme.
  cut off the supplies: gerekli ihtiyaç maddelerini kesmek.
 11. İsim vekil.
 12. İsim besle(n)me.
 13. İsim, Elektrik-Elektronik cereyan.
 14. İsim (a) takviye, (b) yardım.
 15. İsim (bkz: supplely ).
'dan tedarik etmek Fiil
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendİrme üretimi ve dağıtımı (NACE kodu: D) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı (NACE kodu: 35) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Buhar ve iklimlendirme temini (NACE kodu: 35.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Buhar ve iklimlendirme temini (NACE kodu: 35.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36.0) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36.00) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri (NACE kodu: E) İsim, Sanayi ve Zanaatler
bir aylık ihtiyaç
toplam arz (belirli bir dönemde piyasa arzedilen tüm malların toplam miktarı
toplam arz
mecmuu arz
toplam talebi karşılamak için bir ekonomide bulunan mal ve hizmet tedarikinin tümü memleket içinde üretilen
mal ve hizmetlerle ithalatı içerir
havadan ikmal
hava ikmali
hava ikmali İsim, Havacılık
ikmal alanı
otomobil arzı
havacılık teçhizatı
ikmal hattı
toptan ikmal
sermaye tedariki
ikmal yolları İsim
kömür ikmali
gelecek yılki harcamaları müzakere eden kurul
rekabetçi arz (üretim faktörlerinin az olduğu durumda üreticilerin ürünün bu kaynaklarını elde etmek için rekabet etmesi
rekabetçi arz koşulu
birlikte üretim (bir malı üretirken , ister istemez diğer bir ürünün de üretilmesi
birlikte üretim (bir malı üretirken , kaçınılmaz olarak başka bir malın da üretilmesi
müşterek arz (belirli bir talebi karşılayacak birçok mal ve hizmetleri bulunması
ikame mallar arzı
aynı talebi tatmine yönelik iki ya da daha fazla sayıda malın toplam miktarı
ikame malları arzı
iki ya da daha fazla kaynaktan gelen malların toplam arzı
ikmal şartları İsim
sürekli tedarik
bol stok mevcudu
bol erzak tedariki
yazı malzemesi
kredi sağlama
kredi tedariki
para arzı
muntazam tedarik
cari arz
talep ve arz
depo ikmali
elastik arz
elastiki arz
ihtiyaca göre artıp eksilen arz
esnek arz
arz esnekliği
elektrik gücü sağlama
elektrik ikmali
acil durum yedek malzeme tedariki
hayati ihtiyaçlar
aşırı arz
arz fazlası
artık arz
aşırı arz
sabit arz
sabit arz (piyasa fiyat artışları karşısında stokların tüketilmesi ve üretimin artırılmaması nedeniyle
kısa dönemde arzın genişletilememesi hali
serbest ticaret metaı: serbest piyasada alınıp satılan emtia, mal, senet, bono vb..
yiyecek ikmali
gıda temini
yiyecek tedariki
yeni mal tedariki
yakıt tedariki
altın arzı
konut arzı
elastiki olmayan arz
esnek olmayan arz
tükenmez malzeme
görünmeyen arz
bkz ” complementary supply
ortak arz
işgücü arzı İsim
emek arzı
emek arzı
azami arz
piyasa arzı
asgari ihtiyaç maddesi İsim
asgari arz
para arzı
para-sürüm, tedavüldeki para, piyasaya sürülen para, piyasadaki para hacmi.
para arzı İsim, Ekonomi
petrol ikmali
petrol arzı İsim, Ekonomi
vekâleten
arzın genel esnekliği
arz fazlalığı
parça ikmali
yetersiz arz
halk ihtiyaçlarının karşılanması
enerji tedariki
kuvvet sağlama
güç kaynağı İsim, Bilgi Teknolojileri
mal vermeyi reddetme
gerileyen arz
piyasa fiyatının düşmesi durumunda arzedilen mal miktarın arttığı olağandışı hal
rakip tedariki
arz kıtlığı
kıt tedarik
eksik arz
arz fazlalığı
tedarik sistemi
ikmal sistemi
toplam arz
su rezervi
eksik bir sözcüğü yerine koymak Fiil
bir ihtiyacı karşılamak Fiil
mal tedariki anlaşması
bir tercüman bulmak Fiil
ikmal mıntıkası İsim
mal tedariki darboğazı
tedarik kapasitesi
sermaye sağlamak Fiil
tedarik zinciri İsim
tedarik zinciri yönetimi İsim
teminat sağlamak Fiil
iaşe kolu Askerlik
levazım kolu
tedarik şartları İsim
ikmal sözleşmesi
teslimat (ikmal) sözleşmesi
tedarik sözleşmesi
teslimat sözleşmesi
arz eğrisi
malzeme ofisi
ikmal deposu İsim
malzeme deposu İsim
tedarik güçlükleri İsim
delil göstermek Fiil
kredi ile mal tedarik etmek Fiil
tedarik eden firma
yan sanayi İsim, Sanayi ve Zanaatler
bilgi sağlamak Fiil
malzeme tedarik hattı
tesellüm belgesi
sipariş numarası
nakit tedariki
mal tedariki
para arzı
enerji tedariki
malzeme ofisi
sadece toptancılara mal tedarik etmek Fiil
yalnız toptancılara mal tedarik etmek Fiil
besleme borusu
arz fiyatı (bir aktifin üretim maliyeti
belirli miktar bir mal için satıcının yanaşacağı en düşük fiyat
arz fiyatı
arz fiyatı (belirli bir çıktıyı üretmek için gerekli olan en düşük fiyat)
tedarik sorunu
delil getirmek Fiil
malzeme ihtiyacı
ikmal yolu İsim, Askerlik
arz şedülü
arz tablosu (satıcıların değişik fiyatlarla teklif ettikleri mal miktarlarını gösteren tablo
tedarik programı
tedarik hizmeti
tedarik gemisi
arz yanlı iktisat
tedarik durumu
birine birşey temin etmek Fiil
birine birşey sağlamak Fiil
ikmal kaynağı
ikmal noktası İsim
malzeme deposu İsim
tedarik sistemi
açığı kapatmak Fiil
eksikliği gidermek Fiil
talebi karşılamak Fiil
piyasaya mal vermek Fiil
gerekli parayı bulmak Fiil
kamu talebini karşılamak Fiil
malzeme treni
bütçe oyu
sonsuz arz elastikliği
ana ikmal yolu
ayniyat mevcudu
mal tedarik etmeyi reddetmek Fiil
gerileyen arz eğrisi
kesintisiz güç kaynağı Donanım