supply

 1. Noun, Economics arz
 2. Noun ikmal
 3. esnek /elâstkî bir şekilde, kolayca eğilip bükülebilecek tarzda, kendini duruma uydurarak.
 4. Noun
  supply with: sağlama(k), temin/tedarik etme(k).
  to supply someone with something = supply something
  to someone: birine bir şeyi temin/tedarik etmek, sağlamak, bulmak.
  to supply someone clothing. to supply a community with electricity.
 5. Noun tatmin etme(k), telâfi etme(k), yerini doldurma(k).
 6. Noun ihtiyacı karşılama(k).
 7. Noun bir makamı işgal etme(k).
 8. Noun mevcut (mal), stok, depoda/kullanılmaya hazır bulunan miktar.
  supply and demand: arz ve talep.

  be in short supply: kıt olmak.
  a city's water supply.
 9. Noun, Military ikmal, iaşe.
  supply by air: havadan ikmal.
  supply column: iaşe kolu.
  supply officer:
  ikmal subayı.
  supply road: ikmal yolu.
  supply section: ikmal şubesi.
  supply train/vessel: ikmal treni/gemisi
 10. Noun
  supplies: erzak, gereç, levazım, malzeme.
  cut off the supplies: gerekli ihtiyaç maddelerini kesmek.
 11. Noun vekil.
 12. Noun besle(n)me.
 13. Noun, Electronics cereyan.
 14. Noun (a) takviye, (b) yardım.
 15. Noun (bkz: supplely ).
'dan tedarik etmek Verb
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendİrme üretimi ve dağıtımı (NACE kodu: D) Noun, Trades-Professions
Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı (NACE kodu: 35) Noun, Trades-Professions
Buhar ve iklimlendirme temini (NACE kodu: 35.3) Noun, Trades-Professions
Buhar ve iklimlendirme temini (NACE kodu: 35.30) Noun, Trades-Professions
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36) Noun, Trades-Professions
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36.0) Noun, Trades-Professions
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36.00) Noun, Trades-Professions
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri (NACE kodu: E) Noun, Trades-Professions
bir aylık ihtiyaç
toplam arz (belirli bir dönemde piyasa arzedilen tüm malların toplam miktarı
toplam arz
mecmuu arz
toplam talebi karşılamak için bir ekonomide bulunan mal ve hizmet tedarikinin tümü memleket içinde üretilen
mal ve hizmetlerle ithalatı içerir
havadan ikmal
hava ikmali
hava ikmali Noun, Aviation
ikmal alanı
otomobil arzı
havacılık teçhizatı
ikmal hattı
toptan ikmal
sermaye tedariki
ikmal yolları Noun
kömür ikmali
gelecek yılki harcamaları müzakere eden kurul
rekabetçi arz (üretim faktörlerinin az olduğu durumda üreticilerin ürünün bu kaynaklarını elde etmek için rekabet etmesi
rekabetçi arz koşulu
birlikte üretim (bir malı üretirken , ister istemez diğer bir ürünün de üretilmesi
birlikte üretim (bir malı üretirken , kaçınılmaz olarak başka bir malın da üretilmesi
müşterek arz (belirli bir talebi karşılayacak birçok mal ve hizmetleri bulunması
ikame mallar arzı
aynı talebi tatmine yönelik iki ya da daha fazla sayıda malın toplam miktarı
ikame malları arzı
iki ya da daha fazla kaynaktan gelen malların toplam arzı
ikmal şartları Noun
sürekli tedarik
bol stok mevcudu
bol erzak tedariki
yazı malzemesi
kredi sağlama
kredi tedariki
para arzı
muntazam tedarik
cari arz
talep ve arz
depo ikmali
elastik arz
elastiki arz
ihtiyaca göre artıp eksilen arz
esnek arz
arz esnekliği
elektrik gücü sağlama
elektrik ikmali
acil durum yedek malzeme tedariki
hayati ihtiyaçlar
aşırı arz
arz fazlası
artık arz
aşırı arz
sabit arz
sabit arz (piyasa fiyat artışları karşısında stokların tüketilmesi ve üretimin artırılmaması nedeniyle
kısa dönemde arzın genişletilememesi hali
serbest ticaret metaı: serbest piyasada alınıp satılan emtia, mal, senet, bono vb..
yiyecek ikmali
gıda temini
yiyecek tedariki
yeni mal tedariki
yakıt tedariki
altın arzı
konut arzı
elastiki olmayan arz
esnek olmayan arz
tükenmez malzeme
görünmeyen arz
bkz ” complementary supply
ortak arz
işgücü arzı Noun
emek arzı
emek arzı
azami arz
piyasa arzı
asgari ihtiyaç maddesi Noun
asgari arz
para arzı
para-sürüm, tedavüldeki para, piyasaya sürülen para, piyasadaki para hacmi.
para arzı Noun, Economics
petrol ikmali
petrol arzı Noun, Economics
vekâleten
arzın genel esnekliği
arz fazlalığı
parça ikmali
yetersiz arz
halk ihtiyaçlarının karşılanması
enerji tedariki
kuvvet sağlama
güç kaynağı Noun, Information Technology
mal vermeyi reddetme
gerileyen arz
piyasa fiyatının düşmesi durumunda arzedilen mal miktarın arttığı olağandışı hal
rakip tedariki
arz kıtlığı
kıt tedarik
eksik arz
arz fazlalığı
tedarik sistemi
ikmal sistemi
toplam arz
su rezervi
eksik bir sözcüğü yerine koymak Verb
bir ihtiyacı karşılamak Verb
mal tedariki anlaşması
bir tercüman bulmak Verb
ikmal mıntıkası Noun
mal tedariki darboğazı
tedarik kapasitesi
sermaye sağlamak Verb
tedarik zinciri Noun
tedarik zinciri yönetimi Noun
teminat sağlamak Verb
iaşe kolu Military
levazım kolu
tedarik şartları Noun
ikmal sözleşmesi
teslimat (ikmal) sözleşmesi
tedarik sözleşmesi
teslimat sözleşmesi
arz eğrisi
malzeme ofisi
ikmal deposu Noun
malzeme deposu Noun
tedarik güçlükleri Noun
delil göstermek Verb
kredi ile mal tedarik etmek Verb
tedarik eden firma
yan sanayi Noun, Trades-Professions
bilgi sağlamak Verb
malzeme tedarik hattı
tesellüm belgesi
sipariş numarası
nakit tedariki
mal tedariki
para arzı
enerji tedariki
malzeme ofisi
sadece toptancılara mal tedarik etmek Verb
yalnız toptancılara mal tedarik etmek Verb
besleme borusu
arz fiyatı (bir aktifin üretim maliyeti
belirli miktar bir mal için satıcının yanaşacağı en düşük fiyat
arz fiyatı
arz fiyatı (belirli bir çıktıyı üretmek için gerekli olan en düşük fiyat)
tedarik sorunu
delil getirmek Verb
malzeme ihtiyacı
ikmal yolu Noun, Military
arz şedülü
arz tablosu (satıcıların değişik fiyatlarla teklif ettikleri mal miktarlarını gösteren tablo
tedarik programı
tedarik hizmeti
tedarik gemisi
arz yanlı iktisat
tedarik durumu
birine birşey temin etmek Verb
birine birşey sağlamak Verb
ikmal kaynağı
ikmal noktası Noun
malzeme deposu Noun
tedarik sistemi
açığı kapatmak Verb
eksikliği gidermek Verb
talebi karşılamak Verb
piyasaya mal vermek Verb
gerekli parayı bulmak Verb
kamu talebini karşılamak Verb
malzeme treni
bütçe oyu
sonsuz arz elastikliği
ana ikmal yolu
ayniyat mevcudu
mal tedarik etmeyi reddetmek Verb
gerileyen arz eğrisi
kesintisiz güç kaynağı Hardware