supression hearing

  1. İsim, Hukuk hukuka aykırı delillerin dosyadan çıkarılmasına ilişkin duruşma