1. İsim şiş(ir)me.
  2. İsim şiş, şişkinlik, şişkin yer.
  3. İsim yumru, ur.
kabaran borç
para arzını şişiren akış