swelling

  1. Noun şiş(ir)me.
  2. Noun şiş, şişkinlik, şişkin yer.
  3. Noun yumru, ur.
kabaran borç
para arzını şişiren akış