1. Fiil to choke up
 2. Fiil to clog
 3. Fiil to congest
 4. Fiil to engorge
 5. Fiil to obstruct
 6. Fiil to be plugged
 7. Fiil to be stopped
 8. Fiil to be clogged
 9. Fiil to be congested
 10. Fiil to gasp for breath
 11. Fiil to suddenly to feel full
 12. Fiil to clog up
 13. Fiil to back up
to become congested towards evening Fiil
to stifle Fiil
to have a lump in one's throat Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Bir şeyin ... ile kapatılmak