take an active part in sth

  1. Fiil bir şeyde faal rol almak
  2. Fiil bir şeyde faal rol oynamak