(a) aklına/kafasına koymak, tasarlamak, niyetlenmek, (b) aklına esmek, düşüncesiz iş yapmak, (c) kavramak,
anlamak, kafasına sokmak.
(yapacağım diye) tutturmak, kafasına/aklına koymak, meram etmek, azmetmek.
gözönünde tutmak, hesaba katmak, nazarı itibara almak.
You must take account of difficult circumstances.
hesaba katmak.
güvenmek Fiil
sırrını açmak Fiil
gözönünde bulundurmak/tutmak, nazarı itibara almak, hesaba katmak, üzerinde düşünmek.
Your teacher
willl take your recent illness into consideration when judging your examination.
tevkif etmek Fiil
gözaltına almak Fiil, Hukuk
tutmak Fiil
hapsetmek Fiil
tutuklamak Fiil
ortaklığa almak Fiil
hapsetmek Fiil
hapsetmek Fiil
tutmak Fiil
tevkif etmek Fiil
istihdam etmek Fiil
yedeğe almak Fiil
göz ardı etmek Fiil
havalandırmak Fiil
firmaya memur almak Fiil
bir faktörü dikkate almak Fiil
bir unsuru dikkate almak Fiil
bir faktörü dikkate almak Fiil
balıklama atlamak Fiil
işe bir ortak almak Fiil
nezarete almak Fiil
göstericileri gözaltına almak Fiil
aklına koymak Fiil
(bir şey yapmak) aklına esmek.
hayatını tehlikeye atmak Fiil
tevkif etmek Fiil
birini tehlikeli sulara çekmek Fiil
birine sırlarını açmak Fiil
birine açılmak Fiil
birini çalıştırmak üzere yanına almak Fiil
birini ortaklığa kabul etmek Fiil
birşeyi dikkate almak Fiil
birşeyi hesaba katmak Fiil
birşeyi düşünmek Fiil
birşeyi göz önüne almak Fiil
birşeyi gözönünde bulundurmak Fiil
hesaba katmak Fiil
birşeyi nazar-ı itibara almak Fiil
birşeyi gözönünde tutmak Fiil
hakkını kendi eliyle almak, bizzat ihkakı hak etmek, öç almak.
adaleti kendi eline almak Fiil
kanunu kendi eline almak Fiil