1. vukubulmak, (vaki) olmak, vukua/meydana gelmek.
  2. vaki olmak, vukubulmak.
kuliste yer almak Fiil
zuhur etmek Fiil
vukuatsız yer almak Fiil
bir işe girmek, ev kiralamak, bir yere oturmak, bir yeri tutmak/zaptetmek.
seçkin bir yeri olmak Fiil
kuyrukta sıraya girmek Fiil
teslim almak Fiil
birinin yerini almak Fiil
birinin yerine almak Fiil
(görevde) birinin yerini almak Fiil
ikinci gelmek Fiil
kaim olmak Fiil