take place

  1. vukubulmak, (vaki) olmak, vukua/meydana gelmek.
  2. vaki olmak, vukubulmak.
kuliste yer almak Verb
zuhur etmek Verb
vukuatsız yer almak Verb
bir işe girmek, ev kiralamak, bir yere oturmak, bir yeri tutmak/zaptetmek.
seçkin bir yeri olmak Verb
kuyrukta sıraya girmek Verb
teslim almak Verb
birinin yerini almak Verb
birinin yerine almak Verb
(görevde) birinin yerini almak Verb
ikinci gelmek Verb
kaim olmak Verb