take the plunge

  1. (biraz tereddütten sonra) tehlikeye/sonu meçhul/dönüşü imkânsız işe atılmak.