1. Fiil başaşağı gitmek, dibe vurmak, sarpa sarmak
 2. sarnıç, su deposu, hazne.
  flush tank: rezervuar.
  septic tank: çirkef/foseptik çukuru.
  bow
  tanks: (denizaltı) sarnıçları boşaltmak, su yüzüne çıkmak.
 3. Askerlik2 tank, zırhlı savaş arabası.
 4. havuz, gölcük.
 5. (sanıkların topluca kapatıldıkları) tutuklular odası.
 6. sarnıca/depoya doldurmak.
düşünce kuruluşu İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
akü akümülatör kutusu
yedek depo
safra tankı
ağır tank
developman tankı
açındırma teknesi
genleşme tankı İsim, Makine Sanayii
yakacak deposu İsim
yakıt tankı
yakıt deposu İsim, Ulaşım
benzin deposu İsim
çöp deposu İsim
benzin deposu/tankı. İsim
havagazı deposu. İsim
(taşıtın) benzin deposu. İsim
benzin deposu İsim
sıvı yakıt tankı İsim, Ulaşım
ana muharebe tankı İsim, Askerlik
benzin tankı
benzin deposu İsim
benzin tankı İsim, Ulaşım
basınç tankı
lâğım çukuru, fosseptik.
depo Sanayi ve Zanaatler
depolama haznesi
araştırma merkezi, uzman danışmanlar kurulu. İsim
havası alınmış depo
su deposu İsim, İnşaat
su tankı
otomobille hızlı gitmek Fiil
tank zırhı
tank taarruzu
anti tank silahı
depo kapağı
sarnıçlı vagon.
tank mürettebatı
sansasyon yaratan oyun
tank sürücüsü
tenderli lokomotif
petrol depoları sahası.
hydroponics.
orta kalınlıkta sac
sarnıçlı sac
tanker
sarnıçlı gemi
tek parçalı mayo.
(a) trenlerin su aldığı ara istasyon, (b) küçük kasaba.
tank taşıyıcı
tank tuzağı
sarnıçlı kamyon
sarnıçlı kamyon
sarnıçlı vagon
tüm yüzey tank yangını
sırlı depo soğutma tertibatı
 1. armed combat car
 2. land cruiser
 3. tank
main battle tank İsim, Askerlik
Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal (NACE code: C25.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal (NACE code: C25.2.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
antitank İsim, Askerlik
cruiser tank
tank crew
antitank gun
tank driver
tank attack
tank transporter
tank trap
tank armour
tank buster
full-surface tank fire

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Bir top ve silâhlarla donatılmış, tekerlekleri ... zırhlı, motorlu savaş aracı