tank

 1. Verb başaşağı gitmek, dibe vurmak, sarpa sarmak
 2. sarnıç, su deposu, hazne.
  flush tank: rezervuar.
  septic tank: çirkef/foseptik çukuru.
  bow
  tanks: (denizaltı) sarnıçları boşaltmak, su yüzüne çıkmak.
 3. Military tank, zırhlı savaş arabası.
 4. havuz, gölcük.
 5. (sanıkların topluca kapatıldıkları) tutuklular odası.
 6. sarnıca/depoya doldurmak.
düşünce kuruluşu Noun, Politics-Intl. Relations
akü akümülatör kutusu
yedek depo
safra tankı
ağır tank
developman tankı
açındırma teknesi
genleşme tankı Noun, Machinery
yakacak deposu Noun
yakıt tankı
yakıt deposu Noun, Transport
benzin deposu Noun
çöp deposu Noun
benzin deposu/tankı. Noun
havagazı deposu. Noun
(taşıtın) benzin deposu. Noun
benzin deposu Noun
sıvı yakıt tankı Noun, Transport
ana muharebe tankı Noun, Military
benzin tankı
benzin deposu Noun
benzin tankı Noun, Transport
basınç tankı
lâğım çukuru, fosseptik.
depo Trades-Professions
depolama haznesi
araştırma merkezi, uzman danışmanlar kurulu. Noun
havası alınmış depo
su deposu Noun, Construction
su tankı
otomobille hızlı gitmek Verb
tank zırhı
tank taarruzu
anti tank silahı
depo kapağı
sarnıçlı vagon.
tank mürettebatı
sansasyon yaratan oyun
tank sürücüsü
tenderli lokomotif
petrol depoları sahası.
hydroponics.
orta kalınlıkta sac
sarnıçlı sac
tanker
sarnıçlı gemi
tek parçalı mayo.
(a) trenlerin su aldığı ara istasyon, (b) küçük kasaba.
tank taşıyıcı
tank tuzağı
sarnıçlı kamyon
sarnıçlı kamyon
sarnıçlı vagon
tüm yüzey tank yangını
sırlı depo soğutma tertibatı
 1. armed combat car
 2. land cruiser
 3. tank
main battle tank Noun, Military
Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal (NACE code: C25.2) Noun, Trades-Professions
Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal (NACE code: C25.2.9) Noun, Trades-Professions
antitank Noun, Military
cruiser tank
tank crew
antitank gun
tank driver
tank attack
tank transporter
tank trap
tank armour
tank buster
full-surface tank fire

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

 1. Bir top ve silâhlarla donatılmış, tekerlekleri ... zırhlı, motorlu savaş aracı