1. İsim, Vergi ve Gümrük vergi indirimi
  2. (US) vergi indirimi (vergi istisna , muafiyet ve imtiyazları ile ilgili yatırımlar için özellikle yabancı
    yatırımcılara tanınan indirim
  3. vergi kredisi
gelir vergisi muafiyeti
yatırım vergi kredisi
yatırım indirimi İsim, Vergi ve Gümrük
vergi kredi yönetimi
(US) vergi kredisi yöntemi