gelir vergisi bürosu İsim
gelir beyannamesi vermek Fiil
vergi ve gelir idaresi
defterdarlık vergi ve gelir idaresi
(US) defterdarlık
vergi tahsil şubesi İsim
vergi tahsilât şubesi İsim