tenancy from year to year

  1. sözleşmenin başladığı yıl içinde altı ay öncesinden ihbara bağlı olarak
  2. kiraya veren tarafından feshedilebilen bir kira sözleşmesi ile bir bina veya araziyi kullanan kişi