tender offer

  1. İsim, Bankacılık aleni pay alım teklifi
  2. İsim, Bankacılık aleni hisse alım teklifi
  3. İsim bir şirketin hisse senetlerini rayiç fiyat üzerinden satınalma teklifi
senetleri devralma teklifi