1. İsim, Anatomi tendon
  2. İsim, Anatomi kiriş
  3. İsim kiriş, veter, kasların kemiklere yapışmasını sağlayan dokular, tendon.
  1. sinew

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Kasın kemiğe ... kıkırdakımsı uzantısı