termination notice

  1. İsim, Hukuk fesih ihbarı
  2. İsim, Hukuk fesih bildirimi
antlaşmanın feshini ihbar etmek Fiil
bir antlaşmanın feshini ihbar etmek Fiil
fesih bildirimi İsim, Hukuk
akdin feshini ihbar İsim
fesih ihbarı
iş akdinin feshi ihbarı
antlaşmanın feshi bildirisi
ihbarlı fesih
ihbarsız fesih