third party notice

  1. üçüncü şahıs ihbarı
  2. davalı tarafından üçüncü bir kişiye yapılan dava çağrı talebi
davalı tarafından üçüncü bir kişiye yapılan dava çağrı talebi
üçüncü şahsa tebligat