1. her ne kadar, … ise de, olsa da, gerçi, vakıa, velev, … olsa bile, … diği halde, rağmen.
  though he
  tried very hard, he failed the course: Çok çalışmasına rağmen dersi başaramadı.
  though he is poor he is generous: Vakıa fakirdir, fakat cömerttir.
  Sad though it is, that's the situation: Üzücü de olsa, durum böyle.
  What though the way be long: yol uzun olsa bile.
 2. even though: her ne kadar, olsa bile, velev, … ise de. I will do it (even) though it cost me
  my fortune: Bütün servetime mal olsa bile yapacağım.
 3. bununla beraber, mamafih, yine de, öyle de olsa.
  I wish you had told me, though: Öyle de olsa/yine
  de keşke bana söyleseydiniz.
  I can't stay, I'll have a coffee though: Kalamayacağım, mamafih bir kahvenizi içerim.
gûya, sanki, … imiş gibi.
You look as though you are tired: Yorgun (imiş gibi) görünüyorsun(uz).

He acts as though he is an important person: Sanki önemli bir kimse imiş gibi hareket ediyor.
sanki, âdeta, tıpkı, gûya, … imiş gibi.
He acts as though nothing had happened: Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor.
mülahaza
sahi mi? ne diyorsun? bak hele!
“He said you were crazy.” “ Did he, though ”: Senin için delidir
dedi.” “Bak yediği naneye!”
her ne kadar … da, olsa bile, … rağmen, … de, … bile.
even though you don't like wine, try a glass
of this: Her ne kadar şaraptan hoşlanmıyorsan da, bundan bir kadeh iç.
sanmak, hissine/zehabına kapılmak, … gibi duymak/hissetmek.
I feel as if my leg were broken. My leg
feels as though it was broken.
birşey gibi hissetmek Fiil
… gibi davranmak, … süsü vermek, … taslamak, yapar gibi görünmek.
söz birliği
bunu söylemek bana düşmez ama … haddim olmayarak söyleyeyim ki.
Galiba, görünüşe göre.
It seemed as if he didn't understand: Galiba anlamadı.
… gibi görünmek Fiil