devam kartı: işçilerin işe gelip gitme saatinin basıldığı kart. İsim