to be in no hurry

  1. (a) acelesi olmamak, daha vakti olmak.
    I'm in no hurry to go. (b) niyeti olmamak, canı istememek.

    I'm in no hurry to go out in the rain.
    I'm in no hurry to help her, after what she did: Bu yaptıklarından sonra ona artık yardım etmek niyetinde değilim.