kimin olacaksa onun hesabına
ayni sonuçları olan sözleşmeler İsim
ilgili makama Zarf
ilgili şahsa