to concern

  1. Verb ırgalamak (argo)
kimin olacaksa onun hesabına
ayni sonuçları olan sözleşmeler Noun
ilgili makama Adverb
ilgili şahsa