to put the kibosh on

  1. söndürmek, son vermek, engellemek, akamete uğratmak, mahvetmek.
    It would certainly put the kibosh
    on any lingering hopes they might have had: Bu onların son ümitlerini de kesinlikle yok edecektir.