to upset one&

bir çuval inciri berbat etmek, işi altüst etmek, bir kimsenin plânlarını bozmak.