1. üst çekmece.
  2. en önemli/büyük, en başta gelen.
    a top-drawer secret: en büyük/önemli sır.
  3. güzide, seçme, kibar (kimse).
    out of the top-drawer: kibar âleminden.
toplumun üst sınıfı
üst çekmece