birleşik markalar
uluslararası ticari marka
tescilli marka sahibi
marka sahibi
ayırmaç, alâmeti farika, ticarî marka.
ticari marka İsim, Rekabet Hukuku
ticari marka
ticari marka