1. dubaracı (argo)
  2. İsim hilekâr, düzenbaz, dolandırıcı, dalavereci kimse.
  3. İsim şakacı, şaka yapan kimse.
  4. İsim masallardaki düzenbaz acayip mahlûk.
çek dolandırıcısı