trigger a memory

  1. Fiil bir anıyı canlandırmak
  2. Fiil birdenbire birşeyi hatırlatmak