tumble- down

göçmek Fiil
yıkılmak Fiil
yıkık, viran, harap, köhne, yıkılacak gibi.
He lived in a tumble-down shack: Harap bir kulübede yaşıyordu. Sıfat
yere düşmek, yıkılmak, çökmek, düşürmek, yuvarlamak.
Building is tumbling down.