unconditional promise

yazılı kayıtsız şartsız vaat
yazılı kayıtsız şartsız vaadi