1. İsim huzursuzluk, rahatsızlık, sıkıntı.
  2. İsim endişe, üzüntü, kaygı, tasa, kuruntu, vesvese, kuşku.
  3. İsim mahcubiyet, sıkılma.