unease

  1. Noun huzursuzluk, rahatsızlık, sıkıntı.
  2. Noun endişe, üzüntü, kaygı, tasa, kuruntu, vesvese, kuşku.
  3. Noun mahcubiyet, sıkılma.