1. Geçişli Fiil menteşelerinden çıkarmak.
  2. Geçişli Fiil menteşelerini sökmek/çıkarmak.
  3. Geçişli Fiil sökmek, ayırmak.
  4. Geçişli Fiil bozmak, kararsızlığa/tereddüde düşürmek.
    unhinge the balance of world peace.
  5. Geçişli Fiil (aklını) oynatmak /kaçırmak.
sökmek Fiil