uniform customs and practice for documentary credits

  1. İsim belgeli kredilere ilişkin yeknesak teamüller ve uygulamalar
  2. İsim vesikalı kredilere ilişkin yeknesak teamüller ve uygulamalar