use every possible means to sth

  1. Fiil bir şeyi yapmak için bütün olanakları kullanmak