use the press as a vehicle for one's political opinions

  1. Fiil basını kendi siyasal fikirlerinin aracı olarak kullanmak