1. Sıfat yararsız, faydasız, değersiz, nafile, beyhude.
    It is useless to cry over spilt milk: Olan oldu
    bir kere. (İş işten geçtikten sonra dövünmenin faydası yoktur.)
  2. Sıfat işe yaramaz, elverişsiz, kullanışsız.
information zihnini fuzuli bilgilerle doldurmak Fiil
çürüğe çıkmak Fiil
fayda etmemek Fiil
havanda su dövmek Fiil
işe yaramaz olmak Fiil
battal etmek Fiil
boşa çıkmak Fiil
zihnini boş bilgiyle doldurmak Fiil
bir şey yapmaya boşuna uğraşmak Fiil