useless

  1. Adjective yararsız, faydasız, değersiz, nafile, beyhude.
    It is useless to cry over spilt milk: Olan oldu
    bir kere. (İş işten geçtikten sonra dövünmenin faydası yoktur.)
  2. Adjective işe yaramaz, elverişsiz, kullanışsız.
information zihnini fuzuli bilgilerle doldurmak Verb
çürüğe çıkmak Verb
fayda etmemek Verb
havanda su dövmek Verb
işe yaramaz olmak Verb
battal etmek Verb
boşa çıkmak Verb
zihnini boş bilgiyle doldurmak Verb
bir şey yapmaya boşuna uğraşmak Verb