1. İsim bozma, ifsat/ihlâl/ilga/iptal etme, hükmünü kaldırma.
    vitiator: bozan ifsat/ihlâl/ilga/iptal eden.
sözleşmenin iptali İsim
patent hakkının ihlali
havanın bozulması