voluntary exposure to unnecessary danger

  1. İsim gereksiz yere gönüllü olarak kendini tehlikeye atma