warehouse period

  1. (malın) gümrük antreposunda kalacağı süre
  2. (malın) gümrük antrepo sunda kalacağı süre