white run country

beyaz azınlıkça yönetilen devlet