wholesale politics

  1. (US) özellikle televizyonda
  2. İsim medya kanalıyla yapılan seçim kampanyası