1. İsim, Tekstil Sanayii genişlik
  2. İsim, Tekstil Sanayii en
  3. İsim en, genişlik.
  4. İsim enlilik, vüs'at.
bant genişliği
(televizyon) yayın dalga boyu
dikeç genişliği Bilgi Teknolojileri
sütun genişliği
enlemesine yayılmış
asgari genişlik
ekran genişliği
iz genişliği İsim, Ulaşım
tekerlek genişliği İsim, Ulaşım
yol genişliği
bant genişliği
sütun genişliği
sayfa genişliği